People Directory

Show as:
Chris de Zeeuw
Prof.Dr. Chris de Zeeuw (CI)
Full Professor (Chair)
Martijn Schonewille
Dr. Martijn Schonewille (M)
Associate Professor
Johan Pel
Dr. Johan Pel (JJM)
Associate Professor
Joan Holstege
Dr. Joan Holstege (J.)
Associate Professor
Tom Ruigrok
Dr. Tom Ruigrok (T.J.H.)
Associate Professor
Zhenyu Gao
Dr. Zhenyu Gao (Z.)
Associate Professor
Ben Distel
Ben Distel (B.)
Associate Professor
Marcel de Jeu
Dr. Marcel de Jeu (MTG)
Assistant Professor
Christos Strydis
Dr. Ir. Christos Strydis (C)
Assistant Professor
Sebastiaan Koekkoek
Dr. Sebastiaan Koekkoek (SK)
Assistant Professor
Aleksandra Badura
Dr. Aleksandra Badura
Assistant Professor
Geeske van Woerden
Dr. Geeske van Woerden (GM)
Assistant Professor
Dick Jaarsma
Dr. Dick Jaarsma (D.)
Assistant Professor
Jos van der Geest
Dr. Jos van der Geest (J.N.)
Assistant Professor
Laurens Bosman
Dr. Laurens Bosman (L.W.J.)
Assistant Professor
Tycho Hoogland
Dr. Tycho Hoogland (T.M.)
Assistant Professor
Lieke Kros
Dr. Lieke Kros (L.)
Assistant Professor
Devika Narain
Dr. Devika Narain (D.)
Assistant Professor
Femke de Vrij
Dr. Femke de Vrij (F.M.S.)
Assistant Professor
Pieter Kruizinga
Dr. Pieter Kruizinga (P.)
Assistant Professor
Mario Negrello
Dr. Mario Negrello (MN)
Assistant Professor
Peter Bremen
Dr. Peter Bremen (P.)
Postdoctoral Fellow
Aaron Benson-Wong
Dr. Aaron Wong (A.B.)
Postdoctoral Fellow
Anders Rasmussen
Anders Rasmussen (A.)
Postdoctoral Fellow
Sasa Peter
Dr. Sasa Peter (S.)
Postdoctoral Fellow
Cathrin Canto
Dr. Cathrin Canto (C.B.)
Postdoctoral Fellow
Catarina Osorio
Dr. Catarina Osorio (C.)
Postdoctoral Fellow
Joshua White
Dr. Joshua White (J.)
Postdoctoral Fellow
Edwin Mientjes
Dr. Edwin Mientjes (E.)
Postdoctoral Fellow
Diana Rotaru
Diana Rotaru (D.C.)
Postdoctoral Fellow
Guy Shpak
Guy Shpak (G.)
Postdoctoral Fellow
Marlou Kooiker
Marlou Kooiker (M.J.G.)
Postdoctoral Fellow
Patrick Forbes
Dr. Patrick Forbes (P.)
Postdoctoral Fellow
Nigel P-Cooper
Dr. Nigel Cooper (N.P.)
Postdoctoral Fellow
Henk Jan Boele
Dr. Henk Jan Boele (H.J.)
Postdoctoral Fellow
Jurate Aleknaviciute
Dr. Jurate Aleknaviciute (J.)
Postdoctoral Fellow
Ines Serra
Dr. Ines Serra
Postdoctoral Fellow
Friederike Stephani
Dr. Friederike Stephani
Postdoctoral Fellow
Harry Sidiropoulos
Dr. Harry Sidiropoulos (C,)
Postdoctoral Fellow
Annelot van-Esbroeck
Annelot Esbroeck (A.C.M.)
Postdoctoral Fellow
Sara Hijazi
Sara Hijazi (S)
Postdoctoral Fellow
Sakshi Bansal
Sakshi Bansal (S)
Scientific Researcher
Martijn Sierksma
Martijn Sierksma (MC)
Scientific Researcher
Si yang Yu
Si yang Yu (S.)
Phd Student
Jesminne Castricum
Jesminne Castricum
Phd Student
Zeb Jonker
Zeb Jonker (Z.)
Phd Student
Victor Fu
Victor Fu (V.X.)
Phd Student
Zhong Ren
Zhong Ren (Z.)
Phd Student
Lucas Wahl
Lucas Wahl
Phd Student
Teja Kakunuri
Teja Kakunuri (T.)
Master Student
Justine Staal
Justine Staal (J.)
Master Student
Carolin Gaiser
Carolin Gaiser (C.)
Master Student
Annika Post
Annika Post (A.)
Master Student
Anna Wilbers
Anna Wilbers (A.)
Master Student
Giulia Paolini
Giulia Paolini (G.)
Master Student
Christina Fevga
Christina Fevga (C.)
Master Student
Nienke Ramaker
Nienke Ramaker (N.)
Master Student
Jort van Rij
Jort van Rij (J.)
Master Student
Malika Diabaté
Malika Diabaté (M.)
Master student
Amy Hassett
Amy Hassett (A. R.)
Master Student
Eva Neeleman
Eva Neeleman (E.)
Master Student
Dagmar Dousma
Dagmar Dousma (D.)
Master Student
Melike Cagatay
Melike Cagatay (M.)
Master Student
Friedrich Krohn
Friedrich Krohn (F.)
Master Student
Maria Roa Oyaga
Maria Roa Oyaga (M.)
Master Student
Jasper Robben
Jasper Robben (J.)
Master Student
Maud de Vries
Maud de Vries (M.)
Master Student
Saffira Tjon
Saffira Tjon
Master Student
Roxanne ter Haar
Roxanne ter Haar (R.J.)
Research Technician
Laura Post
Laura Post (L.)
Research Technician
Charlotte de Konink
Charlotte de Konink (C.)
Research Technician
Ilse Wallaard
Ilse Wallaard (I.)
Research Technician
Stephanie Dijkhuizen
Stephanie Dijkhuizen (S.)
Research Technician
Angelos Ntasios
Angelos Ntasios (A.E.)
Research Technician
Denise Slump
Denise Slump (D.)
Research Technician
Mark van der Kroeg
Mark van der Kroeg (M.)
Research Technician
Elize Haasdijk
Ing Elize Haasdijk (E.)
Research Technician
Erica Sabel Goedknegt
Erica Sabel Goedknegt (H.)
Research Technician
Mandy Rutteman
Mandy Rutteman (M.)
Research Technician
Aniek Meesters
Aniek Meesters (A.M.)
Research Technician
Roberta Mazza
Roberta Mazza (R)
Research Technician
Manuele Novello
Manuele Novello (M)
Research Assistant
Elise Buitenhuis
Elise Buitenhuis (E)
Research Advisor
Loes Nijs de Langen
Loes Nijs de Langen (L.M.R.)
MSc Neuroscience Coordinator