Sotirios  Panagiotou

contact

Sotirios Panagiotou

Publications

1. Portable exploitation of parallel and heterogeneous HPC architectures in neural simulation using SkePU.

Sotirios Panagiotou, August Ernstsson, Johan Ahlqvist, Lazaros Papadopoulos, Christoph W. Kessler, Dimitrios Soudris
in 2020
show more publications